Admisión Alumnado. Do 1 ao 20 de marzo

admisión

Admisión: do 1 ao 20 de marzo de cada ano, ambos incluídos. A solicitude preferiblemente cubrirase na aplicación admisionalumnado e presentarase en Sede Electrónica ou, de forma presencial, no centro escollido en primeiro lugar

Cando o último día do prazo sexa non lectivo prorrogarase ata o primeiro día lectivo inmediato seguinte.

A solicitude poderá entregarse en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, empregando o formulario normalizado

Ti que opinas? on "Admisión Alumnado. Do 1 ao 20 de marzo"

Deixa un comentario

O teu email no se publicará.

**