Admisión alumnado curso 2022-2023

admisión

Entre o 1 e o 21 de marzo estará aberto o prazo de admisión nos centros escolares para o curso 2022/23

Esadmisiónte procedemento vai dirixido a todo o alumnado que entra por primeira vez no sistema educativo, así como os de Infantil, Primaria, ESO e de Bacharelato que desexan cambiar de centro escolar, sempre que haxa prazas dispoñibles

Os trámites poden realizarse vía telemática na aplicación informática  admisionalumnado

 

Letras desempate:

Convocatoria Apelido 1 letra 1 Apelido 1 letra 2 Apelido 2 letra 1 Apelido 2 letra 2
2022/2023 V U A Z

Ti que opinas? on "Admisión alumnado curso 2022-2023"

Deixa un comentario

O teu email no se publicará.

**