A túa escola, a de tod@s

publica

Estás na etapa de elixir colexio?

Sen dúbida, a elección do centro educativo é unha das decisións máis importantes que deben adoptar as familias. Os primeiros anos son cruciais para o desenvolvemento das túas fillas e fillos. Por que é tan importante?

 • No cole descobren o pracer de aprender. Adquirirán habilidades cognitivas e tamén hábitos e rutinas que lle servirán ao longo da súa vida.
 • É o lugar onde empezan a tomar conciencia dos seus propios actos, onde adquiren valores e aprenden a compartir, respectar e vivir con alumnado da súa mesma idade.
 • O cole contribuirá ao seu desenvolvemento físico e afectivo, e axudaralles a controlar as emocións e a gañar confianza. É o espazo onde desenvolverán a súa creatividade e estimularán a súa imaxinación.

Que prioridades debes ter en conta?

Unha boa elección require ter en conta unha serie de prioridades que influirán no crecemento e aprendizaxe. Sempre é interesante solicitar a máxima información e valorar cuestións como:

 • A participación das familias nas actividades dos centros: o papel activo das nais e pais contribúe a mellorar a calidade do ensino e a formación do alumnado.
 • Servizos complementarios: para moitas familias que deben conciliar a vida laboral e familiar é básico contar cun centro escolar que dispoña de aula matinal, comedor, transporte e actividades extraescolares.
 • É importante que o cole conte cun proxecto educativo innovador que fomente as capacidades do alumnado e cun equipo de profesionais docentes cualificados.

Necesitas máis razóns?

 • Na escola pública recíbese unha formación humanista de alta calidade, orientada ao desenvolvemento da persoa.
 • Conta coa vantaxe de que é participativa e xestiónase de forma democrática, coa implicación das nais e pais, do propio alumnado e do persoal docente.
 • A escola pública é a vacina contra o adoctrinamiento e é a única que garante a igualdade na educación, sen discriminación por razóns étnicas, de xénero ou de calquera outro tipo.
 • É inclusiva e garante unha educación integradora e solidaria na que as desigualdades sociais non xeren marxinación. Na escola pública fórmase ao alumnado en valores como a igualdade, a convivencia e o respecto á diversidade.
 • A pública tamén destaca pola súa innovación pedagóxica, unha metodoloxía educativa máis integral, crítica e comprometida, onde é importante a aprendizaxe de idiomas, a creatividade, a coeducación e a experimentación científica.
 • E iso é posible grazas a un profesorado cualificado, que accedeu á súa praza mediante un proceso selectivo público que acredita a súa valía para o desempeño das súas funcións.

Imaxínasche unha escola así?

Existe e é a escola pública!

Gratuíta, de calidade, diversa, participativa, equitativa, e laica.

Ver video

A túa, a de tod@s!

 

Ti que opinas? on "A túa escola, a de tod@s"

Deixa un comentario

O teu email no se publicará.

**