Calendario de Competencias Crave para a aprendizaxe permanente CEAPA 2016

portada calendario ceapa

As competencias crave para a aprendizaxe permanente son unha iniciativa da comunidade europea cuxo fin é mellorar a calidade do ensino impartida nos centros educativos europeos, impulsando que a aprendizaxe na escola sexa máis práctico e funcional para a vida diaria para garantir que o alumnado aprenda coñecementos e destrezas que sexan aplicables na súa vida diaria e na súa vida laboral futura e ten dous obxectivos fundamentais:

Para promovelas, CEAPA edita un calendario para as familias. O calendario trata de ser un xogo, a modo de guía para a familia, para ensaiar actividades que adestren os saberes dos nosos fillos e fillas, e aumenten as oportunidades de éxito da vida escolar e social. En cada día do mes atoparemos unha tarefa ligada a unha competencia concreta (indicada entre parénteses numericamente) que nos dará pistas sobre que tipo de actividades podemos realizar para traballar en casa as competencias crave para a aprendizaxe permanente e, así, complementar o traballo que o profesorado faga sobre as mesmas no centro educativo.

De forma xeral, as actividades propostas son para realizar en familia. O grado de colaboración, autonomía e responsabilidade adecuado para realizar cada unha das actividades propostas estará determinado pola idade dos nosos fillos e fillas.

As oito competencias reflectidas son as propostas pola Unión Europea:

  1. Competencia en comunicación en lingua materna
  2. Competencia en comunicación en linguas estranxeiras
  3. Competencia matemática e competencia básica en ciencia e tecnoloxía
  4. Competencia dixital
  5. Competencias sociais e cívicas
  6. Conciencia e expresión culturais
  7. Competencia para aprender a aprender
  8. Sentido da iniciativa e espírito de empresa
CONFAPA distribuirá a través das catro federacións provinciais os exemplares correspondentes para facer chegar as ANPAs federadas.

Ti que opinas? on "Calendario de Competencias Crave para a aprendizaxe permanente CEAPA 2016"

Deixa un comentario

O teu email no se publicará.

**